Hàn Quốc 11 dành quán quân cuộc thi “Trang trí lớp học theo phong cách Korea & Japan”

0
356

Lớp quán quân – Hàn Quốc 11

Lớp đạt giải Á Quân – T39

Lớp đạt giải 3 – D5

Các lớp đạt giải phong cách