Thời gian biểu của một Du học sinh Nhật Bản

Thời gian biểu của một du học sinh Nhật Bản

Hơn 90% các du học sinh đều vừa học vừa làm, đi làm thêm không chỉ giúp chi trả bớt khoảng chi phí đắt đỏ tại Nhật mà hơn nữa đây cũng chính là môi trường để các bạn tiếp xúc với nền văn hóa và con người của đất nước này.

BÌNH LUẬN