THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ XIN VISA DU HỌC HÀN QUỐC NĂM 2016

Theo quy định sửa đổi về việc cấp visa và hướng dẫn quản lý lưu trú dành cho du học sinh nước ngoài áp dụng từ 02/03/2016, kể từ ngày 01/07/2016 đối với giấy tờ chứng minh tài chính của visa du học sẽ được thay đổi như sau.
Hiện tại:
• 15.000 $ và gửi vào ngân hàng tối thiểu được 3 tháng khi xin cấp visa du học ĐH, thạc sỹ, tiến sỹ.
• 5.000 $ và gửi vào ngân hàng tối thiểu được 3 tháng khi xin cấp visa du học theo chương trình trao đổi của 2 trường ĐH Việt Nam – Hàn Quốc.
• 5.000 $ và gửi vào ngân hàng tối thiểu được 6 tháng khi xin cấp visa du học tiếng.

=>Sẽ được đổi thành:

• 20.000 $ và gửi vào ngân hàng tối thiểu được 3 tháng khi xin cấp visa du học ĐH, thạc sỹ, tiến sỹ.
• 9.000 $ và gửi vào ngân hàng tối thiểu được 3 tháng khi xin cấp visa du học theo chương trình trao đổi của 2 trường ĐH Việt Nam – Hàn Quốc.
• 9.000 $ và gửi vào ngân hàng tối thiểu được 6 tháng khi xin cấp visa du học tiếng.

Những hồ sơ có sổ tiết kiệm theo quy định hiện tại thì vẫn được tiếp nhận đến hết ngày 31/08/2016. Nhưng kể từ ngày 01/09/2016, chỉ tiếp nhận những hồ sơ có sổ tiết kiệm đủ điều kiện theo quy định mới.

Nguồn: Đại sứ quán Hàn Quốc

BÌNH LUẬN